banner-phung-su-1
banner-phung-su-2
previous arrow
next arrow

Hồng sâm sấy khô

Lương sâm củ khô Chính phủ KGC hộp thiếc 300g số 20

Nhận ngay ưu đãi

5,700,000 đ 8,800,000 đ
-35%

Hồng sâm củ khô hộp thiếc KGC 75g số 40 (6 củ)

Nhận ngay ưu đãi

1,950,000 đ 2,100,000 đ
-7%

Hồng sâm củ khô hộp thiếc KGC 20PCS 150g (7 củ)

Nhận ngay ưu đãi

3,600,000 đ 5,020,000 đ
-28%

Hồng sâm củ khô hộp thiếc KGC 40PCS 150g (12 củ)

Nhận ngay ưu đãi

3,100,000 đ 4,200,000 đ
-26%

Hồng sâm khô Chính phủ KGC 37,5 g số 40

Nhận ngay ưu đãi

1,179,000 đ 1,200,000 đ
-2%

Thiên sâm Heaven cao cấp KRG Cheong Kwan Jang hộp 150g số 20

Nhận ngay ưu đãi

19,500,000 đ 23,000,000 đ
-15%

Hồng sâm khô Chính phủ KGC 300g số 30 (19 củ)

Nhận ngay ưu đãi

5,400,000 đ 7,980,000 đ
-32%

Hồng sâm khô 150gr Daedong số 15

Nhận ngay ưu đãi

2,400,000 đ 3,800,000 đ
-37%

Hắc sâm thái lát Daedong cao cấp

Nhận ngay ưu đãi

6,000,000 đ 7,500,000 đ
-20%

Hồng sâm khô thái lát Daedong cao cấp

Nhận ngay ưu đãi

2,500,000 đ 3,000,000 đ
-17%

Hồng sâm củ khô 300gr Daedong số 15

Nhận ngay ưu đãi

5,880,000 đ 7,000,000 đ
-16%

Hồng sâm củ khô 600gr Daedong số 30

Nhận ngay ưu đãi

7,800,000 đ 8,500,000 đ
-8%

Hắc sâm củ khô Daedong 300gr

Nhận ngay ưu đãi

5,800,000 đ 8,000,000 đ
-28%

Hắc sâm củ khô Daedong 150gr

Nhận ngay ưu đãi

2,500,000 đ 3,500,000 đ
-29%